Diving Bali

Exotická dovolená s potápìním na Bali. Pohled z vraku Liberty v Tulambenu.

Exotická dovolená s potápěním na Bali. Pohled z vraku Liberty v Tulambenu.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde