Diving Bali

Potápìní na Bali. Korálové zahrady pøed èeským hotýlkem Deep Blue Studio v Tulambenu

Potápění na Bali. Korálové zahrady před českým hotýlkem Deep Blue Studio v Tulambenu

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain