Diving Bali

Potápìní s dìtmi na Bali v Tulambenu

Potápění s dětmi na Bali v Tulambenu

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde